Algemene voorwaarden & huisregels

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen ons instituut en de cliënt, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen instituut

 • Wij staan ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hygiëne.
 • Wij stellen de cliënt op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. Dit gebeurt via een intake gesprek, foto en een correcte opvolging.
 • Wij zullen de cliënt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Wij vragen aan de cliënt om ons de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 • Wij voeren zelf geen behandelingen uit zoals botox en fillers. Hiervoor wordt beroep gedaan op een erkend plastisch chirurg Dr. P. Hilven waar wij mee samen werken.

3. Verplichtingen cliënt

 • De cliënt dient alle gegevens aan ons te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling .
 • De cliënt dient voorafgaande aan de behandeling ons op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen, allergieën en ziektes.
 • Wij behandelen NIET bij:
  • Koorts / koortslip
  • Griep
  • Besmettelijke huidziekte

4. Betaling en parkeergelegenheid

 • Het instituut vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en op overzicht lijsten in de praktijk.
 • De prijzen alsook de behandelingen op de website kunnen ten alle tijden aangepast worden, we stellen jullie hier steeds van op de hoogte. Bij prijsverhoging na een geboekte afspraak geldt de oude prijs.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op onze rekening op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen. Je kan bij ons betalen met contant geld, Bancontact, Visa, Mastercard en via de Bancontact-applicatie op jouw smartphone.
 • Bij het maken van een online afspraak dient er onmiddellijk een voorschot te worden voldaan. Dit voorschot is bepalend voor elke behandeling en wordt in mindering gebracht bij het afrekenen na de behandeling op de dag van de afspraak.
 • Parkeren is gratis en direct naast ons instituut.

5. Annuleringsvoorwaarden 

 • Bij het boeken van een afspraak, gelden volgende voorwaarden
  • Er wordt voor elke online geboekte behandeling een voorschotbedrag gevraagd afhankelijk van de geplande behandeling, tenzij anders vermeld.
  • Bij de plastisch chirurg betaal je een waarborg van €30 euro. Deze krijg terug vlak voor je behandeling via cash of payconic. Je ontvangt via mail een creditnota als bewijs.
  • Het voorschot of waarborg wordt in geen enkel geval terugbetaald. Het kan wel gebruikt worden in de vorm van een cadeaubon binnen de 3 maanden na je geplande afspraak.
  • De cliënt dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uur voorafgaande aan de afspraak. Je dient je afspraak zelf te verplaatsen via de link in jouw mail of telefonisch!
  • Verplaatsingen via Social Media of andere kanalen gelden niet omdat we hier niet dagelijks op aanwezig zijn!
  • Indien de cliënt gebruik maakt van een cadeaubon en de afspraak niet nakomt zonder verwittiging binnen de 48u voor de afspraak, aanvaarden we cadeaubon niet meer.
  • Het verplaatsen van de geplande afspraak is 1 maal per jaar toegestaan. Een nieuwe afspraak kan worden ingepland binnen de 3 maanden en de cliënt blijft het voorschot behouden.
  • Bij een verplaatsing of annulatie minder dan 48 uur voorafgaande aan de afspraak of een no-show verliest de cliënt het reeds betaalde voorschot.
  • Wanneer de cliënt 5 min minuten te laat komt, zal de behandeling worden ingekort. Bij 15 min te laat komen, mag het instituut de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

6. Afspraken

 • Elke cliënt krijgt de nodige aandacht in ons instituut. Daarom werken we enkel op afspraak en om zo de beste service te bieden.
 • Tijdens een behandeling wordt geen telefoon aangenomen, dit om de rust van de cliënt te respecteren. Laat altijd een bericht na op ons antwoordapparaat of neem contact via email info@beau-beau.be
 • Om lange wachttijden te vermijden, vragen we om afspraken tijdig in te plannen.
 • Kom je voor de 1ste keer en weet je niet welke behandeling je moet kiezen? Maak dan een afspraak voor de ‘MEET MY SKIN’.
 • Producten, cadeautjes of geschenkbonnen kunnen besteld worden via de webshop. Liever afhalen? Graag een seintje vooraf om wachttijden te voorkomen.

7. Garantievoorwaarden

 • Al onze behandelingen werden voor jullie getest en we gaan hiervoor een inspanningsverbintenis aan. We garanderen wij onze uiterste inspanning te doen voor uw behandeling, individuele resultaten kunnen wij niet garanderen daar bepaalde behandelingen bij persoon A meer resultaat geven dan bij persoon B, dit naar persoonlijke conditie, erfelijkheid, gezondheid,…
 • Wij bieden de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 • Hier geldt niet dat er een terugbetaling van de behandeling of producten kan geëist worden. In samenspraak met de cliënt gaan we op zoek naar een gepaste oplossing. Er worden steeds voor en na foto’s getrokken om de resultaten terug te kunnen bekijken.
 • De garantie vervalt, wanneer:
  • De cliënt andere thuisproducten heeft gebruikt dan de door ons geadviseerde producten.
  • De cliënt het advies over de nazorg zoals beschreven in ons intakeformulier van de behandeling niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt of icm andere producten.
  • De cliënt de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • Indien de cliënt heeft geweigerd een foto te maken voor de behandeling

8. Klachtenafhandeling

 • Heeft de cliënt een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk bij ons gemeld te worden.
 • Wij zullen binnen 3 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan voeren wij de behandeling opnieuw uit, zoals overeengekomen werd.
 • Producten die reeds geopend en/of gebruikt zijn kunnen wij niet terugnemen wegens hygiënische redenen.

9. Beschadiging & diefstal

 • Wanneer de cliënt meubilair, apparatuur of producten in onze praktijk beschadigd, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 • Diefstal wordt meteen en altijd direct bij de politie gemeld.

10. Gedragscode
De cliënt dient zich in het schoonheidsinstituut te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de cliënt ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, hebben wij het recht om de cliënt zonder opgaaf van reden de toegang tot het instituut te weigeren.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beau Beau en de cliënt is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Bedankt voor het lezen van onze algemene voorwaarden. We hopen hiermee op jullie begrip en we wensen je een fijne behandeling toe.