Algemene voorwaarden

Voor ons is een goede klantenservice zeer belangrijk. Om alles vlot te laten te laten verlopen, vindt u hier onze algemene voorwaarden en huisregeltjes.

Afspraken en annuleringsvoorwaarden

Het kan iedereen overkomen onverwachts verhinderd te zijn. Gelieve ons dan telefonisch te verwittigen. Liefst 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Zo kunnen we iemand anders nog een afspraak geven. Indien je later dan 24u vooraf annuleert of niet komt, zullen er annulatiekosten (50% van de behandeling) aangerekend worden bij de volgende afspraak, tenzij je zelf zorgt voor een vervangpersoon.

Een gratis huidanalyse is enkel gratis wanneer je je afspraak nakomt. Wanneer je niet tijdig annuleert, kunnen wij tevens 50% van het bedrag van de huidanalyse aanrekenen bij een volgende afspraak.

Ben je vijf tot tien minuten later dan de afgesproken tijd, wordt de tijd van behandeling ingekort om zo de uren van de volgende klant ook te respecteren. Dit aan de prijs van de afgesproken behandeling.

Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd, kunnen wij uw afspraak annuleren en 50% van het bedrag van de behandeling aanrekenen of je kan kiezen om voor dat bedrag producten aan te kopen.

In geval van overmacht vervallen bovenstaande artikels.

Onze garantie en uw privacy

Wij staan ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hygiëne. De klanten worden steeds op de hoogte gebracht van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. Dit gebeurt via een intake gesprek en een correcte opvolging.

De klant dient alle gegevens aan ons huidinstituut te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling en dient tevens voor de behandeling ons op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen, allergieën en ziektes.

Al onze behandelingen werden voor jullie getest. Uiteraard bestaan er geen wonderen en kunnen bepaalde behandelingen bij persoon A meer resultaat geven dan bij persoon B, dit naar persoonlijke conditie, erfelijkheid, gezondheid,…

Ons huidinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in zijn bestand en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens van de klant zullen niet verkocht of verhuurd worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Wij behandelen niet bij:

  • Koorts / koortslip
  • Griep
  • Besmettelijke huidziekte

Betalings- en parkeermogelijkheden

Je vindt alle prijzen van behandelingen op onze website. De prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Dit kan zowel met bankcontact als met cash.

Parkeren is gratis en direct naast ons instituut.

Geheimhouding

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de huidprofessional verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

GDPR wetgeving

De gegevens die vertrekt worden in het intake gesprek worden zorgvuldig en veilig bewaart op een daarvoor voorzien en goedgekeurd programma Salonized.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidprofessional is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Tevens zijn we niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het salon.

Diefstal

Diefstal wordt door ons altijd direct gemeld bij de politie.

Tevredenheid

Heb je een klacht, verwittig ons dan schriftelijk binnen de vijf werkdagen via e-mail en via telefoon. Binnen 5 werkdagen zullen wij jou een passend antwoord geven op de klacht en samen zoeken we dan naar een correcte oplossing.

Gedragscode

De klant behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien een klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht deze klant de toegang tot het instituut te weigeren met opgave van redenen.